Inschrijfformulier

JOE KAT SHOW, 18e CAC TENTOONSTELLING
VOOR HERDERSHONDEN EN VEEDRIJVERS

op Hemelvaartsdag, 10 mei 2018

op het terrein van KC Arnhem, Driesedijk 15a, 6641 HJ Arnhem
Gegevens hond / Details Dog
Ras / Breed(*)
Invalid Input

Variëteit-Kleur / Variety-Colour
Invalid Input

Geslacht / Sex(*)
Invalid Input

Naam van de hond / Name of the dog(*)
Invalid Input

Titels van de hond / Titles of the dog
Invalid Input

Stamboom / Pedigree nr.(*)
Invalid Input

Geb. Datum / Date of birth(*)
Invalid Input

Fokker / Breeder Voorletters / Initials(*)
Invalid Input

Fokker / Breeder Tussenvoegsel / Infix
Invalid Input

Fokker / Breeder Achternaam / Last name(*)
Invalid Input

Vader / Sire(*)
Invalid Input

Moeder / Dame(*)
Invalid Input

Oren gecoupeerd / Ears cropped(*)
Invalid Input

Staart gecoupeerd / Tail amputated(*)
Invalid Input

 
Gegevens van de eigenaar/exposant / Details owner/Exhibitor
Eigenaar / Owner
Voorletters / Initials(*)
Invalid Input

Tussenvoegsel / Infix
Invalid Input

Achternaam / Last name(*)
Invalid Input

Adres / Address(*)
Invalid Input

Nummer / Number(*)
Invalid Input

Postcode / Postal Code(*)
Invalid Input

Woonplaats / City(*)
Invalid Input

Land / Country(*)
Invalid Input

>
Tel.nr. / Phone number
Invalid Input

E-mail(*)
Invalid Input

Mede-Eigenaar / Joint Owner
Mede-eigenaar / Co-owner
Invalid Input

 
Klasse indeling en betaling / Class and Payment
Klasse / Class(*)
Invalid Input

Koppelklas / Brace Class(*)
Invalid Input

1. Jongste Puppyklas / Minor Puppy Class (4-6 mnd. / months)
2. Puppyklas / Puppy class (6-9 maanden / months)
3. Jeugdklas / Junior class (9-18 maanden / months)
4. Tussenklas / Intermediate class (15-24 maanden / months)
5. Openklas / Open class (vanaf / as from 15 maanden / months)
6. Gebruikshondenklas / Working class (vanaf / as from 15 maanden / months)
7. Kampioensklas / Champion class (vanaf / as from 15 maanden / months)
8. Veteranenklas / Veteran class (vanaf / as from 8 jaar / years)
*** Kopie gerechtigheidsverklaring / kampioenschap meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven.
*** Copy of statement of the ruling organisation or copy championship must be included. If not enclosed the dog will be entered in open class.
Bijlage / Attachement
Invalid Input

INSCHRIJFGELD / APPLICATION FEE  
Klas 1 & 2/Class 1 & 2
Klas 3 t/m 8/Class 3 upto 8
Koppelklas/Brace class
€15,00
€ 37,50
Gratis/Free
Koppelklas: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan dezelfde exposant eigenaar is. De honden dienen tevens in één van de andere klassen (2 t/m 8) ingeschreven te zijn).
Braceclass: A dog and a bitch of the same breed and variety of which the same exhibitor is the owner. The dogs must also be subscribed in one of the other classe (2 - 8)

 

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inzenden van het formulier betaald te worden.
This amount must be paid at the same time the entry form is sent
Totaal / Total €(*)
Invalid Input

BETALING / PAYMENT
Rekeningnummer/Account number IBAN: NL81ABNA0410445193 BIC: ABNANL2A
T.N.V./In name of: Federatie van Herdershonden en Veedrijversclubs te Zwolle.
O.V.V./Stating: NHSB nummer / Pedigree number

 

Betaling op de show / Payment at the show €10,= extra.
(Bank)cheques and international money orders will not be accepted.
Naam Rekeninghouder / Account holder(*)
Invalid Input

Naam Bank / Name Bank(*)
Invalid Input

IBAN(*)
Invalid Input

BIC/SWIFT
Invalid Input

Deze openlucht show is zonder benching. / This show is without benching.
Toegang is gratis / Entry free

 

Per exposant/bezoeker zijn max. 2 niet-ingeschreven bezoekhonden toegestaan. Entingsbewijs verplicht. Deelname is op eigen risico.
Per exhibitor/visitor a max. of 2 not entered visiting dogs are allowed, pet passport mandatory. Entry at own risk.

 

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer en de regels van de FCI zijn van toepassing. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. U stemt in met gebruik van uw gegevens voor de tentoonstelling en activiteiten van de Raad van Beheer.
The showregulations, the rules of the Raad van Beheer and the FCI are in force. By sending in this form you state to know and accept those rules. You agree your data will be used for the show and other activities of the Raad van Beheer.
Opmerkingen / Remarks
Invalid Input

Acceptatie / Accept(*)
Invalid Input

Verstuur / Submit

Joomla templates by a4joomla